Toont alle 5 resultaten

De gedragscode van de Eerste Kamer. Wat te doen met lobbypraktijken?

P.P.T. Bovend'Eert

Post thumbnail De meeste Eerste Kamerleden hebben naast hun parlementaire functie een of meer andere functies bij de overheid, in het bedrijfsleven of bij maatschappelijke organisaties. Deze combinatie van functies kan risicovol zijn met het oog op (de schijn van) belangenverstrengeling. De nieuwe Gedragscode integriteit Eerste Kamer bevat een aantal voorschriften die het tegengaan van belangenverstrengeling betreffen. Eerste Kamerleden die in hun andere functies lobbyactiviteiten ontplooien, handelen in strijd met de gedragscode. Lobbyactiviteiten zijn niet verenigbaar met het Eerste Kamerlidmaatschap.

Opinie | Opiniërend artikel
mei 2020
AA20200475

juni 1992

Katern 43: Criminologie

M.A. Zwanenburg

juni 2001

Katern 79: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

Te Koop: fraudebestrijding (t.e.a.b.)

T.A. Keijzer, M. Samadi

De bestrijding van fraude gepleegd door multinationale ondernemingen (MNO's) is een complexe aangelegenheid. De opsporing van dit type strafbare feiten vergt veel inspanning en expertise van de justitiële autoriteiten, en bovendien komt veelal aan meerdere landen gelijktijdig rechtsmacht toe. In de praktijk wordt vaak gekozen voor een schikking om dit type delicten af te doen. Hoewel dit een efficiënte manier van afdoening is, bergt deze praktijk het risico in zich dat MNO's kunnen kiezen voor de jurisdictie met het gunstigste strafrechtklimaat. Ter voorkoming van deze vorm van forumshopping is coördinatie op internationaal niveau noodzakelijk.

Opinie | Redactioneel
september 2015
AA20150643

Welk recht & welke ethiek?

Over Konrad Morgen. The conscience of a Nazi Judge

T.J.M. Mertens

Post thumbnail

Konrad Morgen was een bijzondere rechter: lid van de SS met als opdracht gevallen van corruptie binnen die organisatie te vervolgen. Kan iemand die de rechtvaardigheid is toegewijd zoals hij zelf verklaarde, nochtans als rechter functioneren binnen een dergelijke ‘criminele’ organisatie? Een recente biografie levert een fascinerend, maar gemengd beeld op.

Literatuur | Boekbespreking
november 2017
AA20170911

Toont alle 5 resultaten