Waar gaat het met de kabinetsformatie heen? Een reprise


In Nederland wordt al bijna dertig jaar gediscussieerd en gerapporteerd over de kabinetsformatie. Nog recentelijk is een rapport verschenen waarin ‘nieuwe’ voorstellen worden gedaan ten aanzien van de kabinetsformatie, het rapport van de Commissie-De Koning. Eén van de adviezen van deze commissie is om — na verkiezingen — géén informateur meer te benoemen. Een terecht advies, want in de loop van de jaren tachtig is de informateur steeds meer zijn stempel gaan drukken op het formatieproces, terwijl de politieke verantwoording voor zijn arbeid zowel gebrekkig als paradoxaal te noemen is.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M. Farkas

Verschijning: Juli 1993

Archiefcode: AA19930533

coalitie controle formateur informateur kabinetsvorming minister-president verantwoordelijkheid

Staats- en bestuursrecht

Verdieping Studentartikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen