minister-president

Toont alle 5 resultaten

De onzichtbare ambtenaar

Extern optreden van ambtenaren: de Oekaze-Kok onder de loep

R. Bekker

Post thumbnail Hoever kunnen ambtenaren gaan bij hun externe optreden? Sinds begin jaren 70 bestaan daarvoor bij het rijk Aanwijzingen van de minister-president, sinds 1998 ook wel bekend als de Oekaze-Kok. Die gaan over hun vrije meningsuiting en over hun contacten met Kamerleden en journalisten. Voor die contacten hebben ze toestemming nodig. Gaandeweg is dat regime versoepeld, in december 2020 zijn nieuwe Aanwijzingen vastgesteld.

Opinie | Opiniërend artikel
april 2021
AA20210346

Minister-president van Hollands maaiveld tot Brusselse apenrots

J.C.F.J. van Merriënboer

Post thumbnail Deze bijdrage handelt over de staatsrechtelijke positie van de minister-president vanuit politiek-historisch perspectief. De nadruk ligt op de groei die het premierschap de afgelopen 75 jaar doormaakte: van weinig op de voorgrond tredende voorzitters van de ministerraad, zoals Willem Drees (1948-1958), tot prominente bekleders van het hoogste politieke ambt zoals Ruud Lubbers (1982-1994) en Mark Rutte (vanaf 2010).

Blauwe pagina's | Recht en politiek
september 2020
AA20200742

Over de versterking van de positie van de Minister-President (Digitaal boek)

Drie opstellen en het verslag van een colluquium

P.P.T. Bovend'Eert, D.J. Eppink, R.J. Hoekstra

Post thumbnail Drie opstellen en het verslag van een colloquium over de versterking van de positie van de minister-president.

9789069165707 - 08-09-2005

Staatsnoodrecht: balanceren tussen democratie en slagvaardigheid

J. Doomen

Deze bijdrage is gericht op een specifiek onderdeel van de modernisering van het staatsnoodrecht. De centrale vraag is of de separate inwerkingstelling van noodwetgeving in het licht van actuele en toekomstige dreigingen en maatschappelijke ontwikkelingen aanpassing behoeft. In de analyse betrek ik de mogelijkheid van directe ministeriële inzet van separate noodbevoegdheden en de rol van de Staten-Generaal in de besluitvorming omtrent het voortduren van die separate inwerkingstelling van noodwetgeving.

Rode draad | Grenzeloze Grondwetten
oktober 2022
AA20220806

Waar gaat het met de kabinetsformatie heen? Een reprise

M. Farkas

In Nederland wordt al bijna dertig jaar gediscussieerd en gerapporteerd over de kabinetsformatie. Nog recentelijk is een rapport verschenen waarin 'nieuwe' voorstellen worden gedaan ten aanzien van de kabinetsformatie, het rapport van de Commissie-De Koning. Eén van de adviezen van deze commissie is om — na verkiezingen — géén informateur meer te benoemen. Een terecht advies, want in de loop van de jaren tachtig is de informateur steeds meer zijn stempel gaan drukken op het formatieproces, terwijl de politieke verantwoording voor zijn arbeid zowel gebrekkig als paradoxaal te noemen is.

Verdieping | Studentartikel
juli 1993
AA19930533

Toont alle 5 resultaten