Vreemdelingenbewaring


In Vreemdelingenbewaring geven de auteurs een actueel overzicht van dit rechtsgebied, dat de laatste jaren behoorlijk in beweging is geweest.

Centraal hierbij staat de maatregel van bewaring als bedoeld in de artikelen 59, 59a, en 59b van de Vreemdelingenwet 2000. De auteurs gaan in op de vereisten die voor het opleggen van deze maatregel uit het Unierecht, het EVRM en het nationale recht voortvloeien en op het traject dat aan zo’n maatregel vooraf kan gaan: met name de staandehouding, ophouding, het binnentreden, het gebruik van handboeien en het overbrengen en ophouden. Ook wordt ingegaan op de jurisprudentie over de duur van bewaring en herhaalde bewaring en grondslagwijziging. Ten slotte wordt ingegaan op de gang naar de bewaringsrechter in eerste aanleg en in hoger beroep en op de bijzonderheden en uitgangspunten die bij het procederen in bewaringszaken een grote rol spelen.

Het boek biedt bij elk van de besproken thema’s een overzicht van de relevante regelgeving en een uitgebreide en handzame bespreking van de ter zake doende jurisprudentie.

Bekijk inhoudsopgave


 69,50