Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond

De regeling inzake het betreden en doorzoeken van plaatsen en woningen verduidelijkt

J.A.A.C. Claessen, D.L.F. de Vocht

Post thumbnail Deze bijdrage bespreekt de strafvorderlijke regeling inzake het betreden en doorzoeken van plaatsen ter aanhouding of ter inbeslagname. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan het betreden en doorzoeken van woningen en de rol van de Algemene wet op het binnentreden hierbij.

Perspectief | Perspectiefartikel
April 2012
AA20120317

Januari 1988

Katern 25: Staatsrecht

J. Bokma

September 1989

Katern 32: Strafrecht

P.J. Baauw

Maart 1998

Katern 66: Staatsrecht

L.F.M. Besselink, R. de Lange

Juni 2004

Katern 91: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

Nationale Ombudsman ziet terecht verschillen: een reactie

N. Rozemond

Een reactie op een eerder verschenen annotatie in Ars Aequi (AA19910328 Nationale Ombudsman 23 januari 1990 en Hoge Raad 23 november 1990 ECLI:NL:HR:1990:ZC0055) van Th.G. Drupsteen over de uitspraken van de Nationale Ombudsman over de behoorlijkheid van en schadevergoeding bij het binnentreden van woningen.  

Annotaties en wetgeving | Annotatie
November 1991
AA19911026

Nawoord op bovenstaande reacties

Th.G. Drupsteen

In dit artikel geeft de oorspronkelijke auteur van een annotatie zijn nawoord op twee binnengekomen reacties over de oordelen van de Nationale Ombudsman over de behoorlijkheid van en de schadevergoeding bij het binnentreden van een woning.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
November 1991
AA19911032

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2000 nr. 67

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 68

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 61

binnentreden op Camping Vislust

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 68

schutznorm bij binnentreden

Schadevergoeding na het binnentreden van woningen

Th.G. Drupsteen

Nationale Ombudsman 23 januari 1990 nr. 90/RO18, AB 1990, 269 m.nt. P.C.E. van Wijmen; Hoge Raad 23 november 1990, nr. 14080, ECLI:NL:HR:1990:ZC0055, Rechtspraak van de Week 1990, 211 (Joeman/Staat) In deze noot komen zowel een uitspraak van de Nationale Ombudsman (23 januari 1990) en een uitspraak van de Hoge Raad aan de orde. De casus die tot de beide uitspraken hebben geleid zijn ongeveer geleid. De rechtsvraag die aan de orde is, is in hoeverre de overheid schade dient te vergoeden die is veroorzaakt door rechtmatige binnentreden van de politie in een woning. De Hoge Raad en de Nationale Ombudsman komen allebei tot een ander oordeel. In de noot wordt hier dieper op ingegaan net als op de achtergrond bij de bevoegdheden en werkzaamheden van de Nationale Ombudsman.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
April 1991
AA19910328

Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond