Voor het levenstestament geldt: vertrouwen is goed, controle maakt het nog beter


Levenstestamenten zijn in trek, maar zoals blijkt uit de ervaringen van Rachel Hazes, gaat er wel eens iets mis. In deze column geeft Lucienne van der Geld daarom wijze raad voor het opstellen van een levenstestament.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.A.G.M. van der Geld

Verschijning: november 2022

Archiefcode: AA20220863

bewind checks and balances goede trouw Hazes levenstestament misbruik vertegenwoordiger volmacht

Notarieel recht

Opinie Column