Vierde bedrijf – Swift’s Gulliver over Recht, Rechters en Advocaten


Gedachten over recht en litteratuur in zeven bedrijven. De komende maanden verschijnt in Ars Aequi een serie van zeven artikelen van Jan Leijten over recht en literatuur. In dit vierde bedrijf een weergave van een relaas over het recht uit Gulliver’s Travels van Jonathan Swift.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.C.M. Leijten

Verschijning: September 2008

Archiefcode: AA20080666

geschiedenis literatuur recht rechter

Perspectief Perspectiefartikel