Vertegenwoordiging bij ‘wrongful life’-claims: een contradictio in terminis?


In deze opinie wordt ingegaan op de rechtspraak en vertegenwoordiging buh wrongful life zaken. Volgens de auteur moeten ouders van een gehandicapt geboren kind geen vordering jegens de arts in kunnen stellen wegens het verzuimen van een zorgplicht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): B. van Drunen

Verschijning: maart 2005

Archiefcode: AA20050148

arts vertegenwoordiging wrongful life zorgplicht

Burgerlijk recht

Opinie Opiniërend artikel