Verpandbaarheid van NFT’s

Een onderzoek naar de verpandbaarheid van non-fungible tokens op de ethereumblockchain


Non-fungible tokens (NFT’s) zijn één van toepassingen van blockchaintechnologie. NFT’s zijn, kort gezegd, niet-inwisselbare, ondeelbare en unieke tokens, waar bepaalde (digital) assets aan verbonden zijn. Zo kunnen NFT’s bijvoorbeeld digitale kunst, domeinnamen en items in games vertegenwoordigen. NFT’s staan nog in de kinderschoenen, maar recente verkopen laten zien dat er veel geld omgaat in de wereld van non-fungible tokens. Vanwege de waarde die NFT’s kunnen vertegenwoordigen, zijn het mogelijk interessante objecten voor de financieringspraktijk.

In dit cahier wordt onderzocht of NFT’s bruikbare objecten van het Nederlandse zekerheidsrecht kunnen vormen. Het cahier valt uiteen in drie delen. In het eerste deel wordt aandacht besteed aan de technologische aspecten van blockchain en non-fungible tokens. In het tweede deel staat de vraag centraal of er zekerheden op NFT’s gevestigd kunnen worden, en zo ja, hoe dit geconstrueerd moet worden. Ter beantwoording van die vraag wordt onder andere ingegaan op de kwalificatie en overdraagbaarheid van NFT’s. Ten slotte wordt in het derde deel besproken of NFT’s bruikbare objecten van het zekerheidsrecht kunnen zijn.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): I. Koumans

1e druk 2021

Verschijningsdatum: 09-12-2021

ISBN: 9789493199491

Pagina's: 94

blockchain NFT non-fungible tokens overdraagbaarheid zekerheden zekerheidsrecht

Burgerlijk recht Goederenrecht

Alle uitgaven Cahiers Cahiers Privaatrecht

 39,50