Vergoeding van zuivere vermogensschade van derden (Digitaal boek)

Een vergelijking van het recht in Nederland, Engeland en Duitsland


Zuivere vermogensschade kan worden omschreven als schade die niet bestaat uit schade aan personen of zaken of direct daar- uit voortvloeiende gevolgschade. In sommige landen wordt de vergoeding van deze schade als een probleem gezien daar zuivere vermogensschade een ruim begrip is.
In dit cahier wordt aandacht besteedt aan zuivere vermogensschade van een derde partij, ontstaan doordat een eerste partij schade lijdt. Dit wordt gedaan aan de hand van het recht in Nederland, Engeland en Duitsland, omdat deze landen naast naburig, toonaangevend in Europa zijn op dit gebied. Een ander interessant gegeven is, dat deze landen van elkaar afwijkende rechtsstelsels hebben. Er is een verschil in benadering tussen Nederland aan de ene kant en Engeland en Duitsland aan de andere kant.
Dit cahier geeft een duidelijke analyse van deze verschillen in benadering van zuivere vermogensschade van derden.


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.