vermogensschade

Toont alle 5 resultaten

Johanna Kruidhof

S.C.J.J. Kortmann

Hoge Raad 28 mei 1999, nr. 16850, C97/329, ECLI:NL:HR:1999:ZC2912, RvdW 1999, 89 C (Gemeente Losser/Kruidhof).  In onderhavig arrest kwam de vraag aan de orde of de door ouders aan verzorging/verpleging en/of aan ziekenhuisbezoek bestede tijd bestempeld kon worden als vermogensschade van het kind.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1999
AA19990656

september 1998

Katern 68: Europees privaatrecht

M.W. Hesselink

Schadebegroting

T.F.E. Tjong Tjin Tai

Post thumbnail Een nieuwe benadering van schadebegroting die in overeenstemming is met de jurisprudentie en literatuur, maar waarbij de nadruk ligt op de achtereenvolgens te doorlopen stappen. Door schadebegroting in de vorm van een stappenplan te presenteren wordt de relatie tussen verschillende regels voor schadebegroting duidelijker dan gewoonlijk, en is het gemakkelijker om misverstanden en vergissingen te vermijden.

9789069168975 - 04-04-2017

Schadebegroting (Digitaal boek)

T.F.E. Tjong Tjin Tai

Post thumbnail Een nieuwe benadering van schadebegroting die in overeenstemming is met de jurisprudentie en literatuur, maar waarbij de nadruk ligt op de achtereenvolgens te doorlopen stappen. Door schadebegroting in de vorm van een stappenplan te presenteren wordt de relatie tussen verschillende regels voor schadebegroting duidelijker dan gewoonlijk, en is het gemakkelijker om misverstanden en vergissingen te vermijden.

9789069168975 - 04-04-2017

Vergoeding van zuivere vermogensschade van derden (Digitaal boek)

Een vergelijking van het recht in Nederland, Engeland en Duitsland

A.M.E. Verschuur

Post thumbnail In dit cahier wordt aandacht besteedt aan zuivere vermogens- schade van een derde partij, ontstaan doordat een eerste partij schade lijdt. Dit wordt gedaan aan de hand van het recht in Nederland, Engeland en Duitsland, omdat deze landen naast naburig, toonaangevend in Europa zijn op dit gebied.

9789069164656 - 23-06-2003

Toont alle 5 resultaten