Vergoeding van immateriële schade wegens aantasting in de persoon


Ander nadeel dan vermogensschade, immateriële schade, komt alleen voor vergoeding in aanmerking indien dit uit de wet voortvloeit (art. 6:95 BW). Art. 6:106 BW geeft een aantal gevallen waarin immateriële schade voor vergoeding in aanmerking komt. In het proefschrift wordt ingegaan op het geval van 6:106 lid 1 sub b BW waarin onder andere de persoonsaantasting is geregeld.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.J. Verheij

Verschijning: Juni 2003

Archiefcode: AA20030481

immateriële schade persoonaantasting schadevergoeding

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Literatuur Proefschriftbijdrage