Toont alle 6 resultaten

Geld maakt niet gelukkig

J.A.K. van den Berg, S.R. Damminga

Dit redactioneel behandeld de delicate kwestie van schadevergoeding bij immateriële schade ontstaan door leed van anderen.

Opinie | Redactioneel
mei 2002
AA20020313

Lotgevallen

J.M.J. van Rijn van Alkemade, E.A.G. van Schagen

Kan het niet-winnen van een prijs lijden tot een verplichting tot schadevergoeding? Een vrouw uit Heusden klaagt de postcode aan voor immateriële schade wegens aantasting van de persoon, omdat ze geen lot had terwijl de prijs op haar postcode viel.

Opinie | Redactioneel
mei 2007
AA20070407

Prijsvraag

A. Ringnalda, J.H. Verdonschot

De vraag is of het Nederlandse schadevergoedingsrecht (art. 6:106 BW) de mogelijkheid biedt om schadevergoeding te vorderen indien men iemands anders principes beschadigt.

Opinie | Redactioneel
juli 2006
AA20060459

Schadebegroting

T.F.E. Tjong Tjin Tai

Post thumbnail Een nieuwe benadering van schadebegroting die in overeenstemming is met de jurisprudentie en literatuur, maar waarbij de nadruk ligt op de achtereenvolgens te doorlopen stappen. Door schadebegroting in de vorm van een stappenplan te presenteren wordt de relatie tussen verschillende regels voor schadebegroting duidelijker dan gewoonlijk, en is het gemakkelijker om misverstanden en vergissingen te vermijden.

9789069168975 - 04-04-2017

Schadebegroting (Digitaal boek)

T.F.E. Tjong Tjin Tai

Post thumbnail Een nieuwe benadering van schadebegroting die in overeenstemming is met de jurisprudentie en literatuur, maar waarbij de nadruk ligt op de achtereenvolgens te doorlopen stappen. Door schadebegroting in de vorm van een stappenplan te presenteren wordt de relatie tussen verschillende regels voor schadebegroting duidelijker dan gewoonlijk, en is het gemakkelijker om misverstanden en vergissingen te vermijden.

9789069168975 - 04-04-2017

Vergoeding van immateriële schade wegens aantasting in de persoon

A.J. Verheij

Ander nadeel dan vermogensschade, immateriële schade, komt alleen voor vergoeding in aanmerking indien dit uit de wet voortvloeit (art. 6:95 BW). Art. 6:106 BW geeft een aantal gevallen waarin immateriële schade voor vergoeding in aanmerking komt. In het proefschrift wordt ingegaan op het geval van 6:106 lid 1 sub b BW waarin onder andere de persoonsaantasting is geregeld.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
juni 2003
AA20030481

Toont alle 6 resultaten