VAR-jubileum pleitwedstrijd – Rechtsvraag (181)


In 1989 bestaat de Vereniging voor Administratief Recht 50 jaar. Om dat te vieren organiseert de Vereniging op 20 april 1989 een administratiefrechtelijke pleitwedstrijd voor studenten. Daarvoor heeft prof.mr. E.J. Dommering, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en advocaat en procureur te ‘s-Gravenhage, een casus opgesteld, getiteld ‘Grote Beer contra de STER e.a.’, die hieronder wordt gepubliceerd. Bij deze roept de VAR-lustrumcommissie studenten van juridische faculteiten (of andere faculteiten waar administratief recht een belangrijk onderdeel van het curriculum vormt) op om aan deze jubileum pleitwedstrijd deel te nemen. Maar let op: men kan niet individueel meedoen. Het is de bedoeling dat facultaire teams van bij voorkeur vier personen gevormd worden. In verband daarmee worden studenten die willen meedoen verzocht zich zo spoedig mogelijk in verbinding te stellen met hun hoogleraar c.q. vakgroep administratief recht, alwaar ook inschrijfformulieren verkrijgbaar zijn (1988).


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.J. Dommering

Verschijning: November 1988

Archiefcode: AA19880796

administratief recht mediarecht omroep VAR-pleitwedstrijd

Sociaal-economisch recht InformatierechtStaats- en bestuursrecht

Perspectief Rechtsvraag

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen