Van plakkaat tot praktijk (Digitaal boek)


In de zeventiende en achttiende eeuw vaardigden de Staten-Generaal een groot aantal strafwetten uit voor het generaliteitsland Brabant. Deze wetten bevatten voorschriften met betrekking tot het opsporen, vervolgen en bestraffen van moordenaars, doodslagers, verkrachters, brandstichters, vagebonden etcetera. In dit boekje wordt nagegaan in welke mate de verordeningen van de wetgever het strafrecht daadwerkelijk hebben gereguleerd. Werden de wettelijke strafbepalingen ook toegepast door de strafrechter? En welke rechtsregels werden door hem gehanteerd in gevallen waarvoor de wetgever geen bepalingen had opgesteld, dan wel bepalingen die in de ogen van de rechter niet voldeden? In deze uitgave in de Ars Aequi Strafrechtgeschiedenisreeks wordt op deze en andere vragen ingegaan aan de hand van strafprocessen die wegens diverse soorten delicten hebben gediend. Daarbij komen achtereenvolgens aan de orde delicten tegen het leven, tegen het lichaam, tegen de eer en goede naam, zedendelicten, vagebondisme en bedelarij, vermogensdelicten, en valsheidsdelicten.


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Digitale uitgaven (download pdf)

Auteur(s): E.J.M.F.C Broers

2e druk 2006

Verschijningsdatum: 01-03-2006

ISBN: 9789069165745

Pagina's: 114

encyclopedie rechtsgeschiedenis rechtspraakgeschiedenis strafrecht strafrechtgeschiedenis

Strafrecht en criminologie StrafprocesrechtStrafrecht

Alle uitgaven Digitale uitgaven Strafrechtgeschiedenis

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.