Van Geest-Nederhof


Hoge Raad 21 december 1990, nr. 14017, ECLI:NL:HR:1990:ZC0088, NJ 1991, 251 (Van Geest/Nederhof)

Arrest en bijbehorende noot van de Hoge Raad over de regeling van verborgen gebreken, de verhouding van een mededelings- en onderzoeksplicht die speelt onder het oude recht. De Hoge Raad oordeelt dat een mededelingsplicht van de verkoper voor de onderzoeksplicht van de koper gaat. Ook oordeelt de Hoge Raad dat de oude regeling van verborgen gebreken niet derogeert aan een beroep op dwaling en verwijst daarmee tevens naar het NBW. In de noot wordt dieper op de verhouding tussen spreek- en onderzoeksplicht in gegaan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Hijma

Verschijning: September 1991

Archiefcode: AA19910661

Hoge Raad 21-12-1990 (ECLI:NL:HR:1990:ZC0088) zaaknummer: 14017

dwaling koop van auto met schadeverleden mededelingsplicht Obliegenheit onderzoeksplicht onvoorzichtige koper regeling verborgen gebreken samenloop

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie