Van delict tot onrechtmatige daad


Geen ander leerstuk geeft aanleiding tot zoveel rechtspraak als de onrechtmatige daad. Dat geldt niet alleen voor Nederland, maar ook voor de omringende landen. Het Franse recht zette (overigens in het voetspoor van Hugo de Groot) de toon voor de stelsels die heden ten dage één algemeen begrip onrechtmatige daad hanteren, terwijl het Duitse recht dichter bij het Romeinsrechtelijke (op het eerste gezicht: tamelijk gesloten) systeem van wettelijke omschrijvingen van verschillende acties blijft.

Dit Ars Aequi Rechtsvergelijking & Rechtsgeschiedenis cahier blijft echter niet bij die verschillen staan. De Europese Unie dwingt de lidstaten tot rechtseenheid door middel van richtlijnen betreffende bijzondere onrechtmatige daden (bijvoorbeeld de productenaansprakelijkheid). De Europese rechtseenheid is echter te belangrijk om alleen aan de wetgever te Brussel over te laten. De rechtswetenschap dient aan de Europeïsering van het recht haar eigen steentje bij te dragen.
Dat begint in het onderwijs. Daarvoor is deze rechtshistorischrechtsvergelijkende inleiding tot het leerstuk van de onrechtmatige daad geschreven.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): E.J.H. Schrage

1e druk 1998

Verschijningsdatum: 01-06-1998

ISBN: 9789069162928

Pagina's: 94

onrechtmatige daad

Metajuridica InleidingRechtsgeschiedenisRechtsvergelijking

Alle uitgaven Cahiers Cahiers Rechtsvergelijking en rechtsgeschiedenis

 27,50