Van bestuursrecht naar besturend recht?


Auteurs doen een voorspelling op welke wijze het bestuursrecht zich in het nieuwe millennium zal ontwikkelen. De nadruk in de nieuwe verhoudingen komt minder te liggen op het bestuur als een afgebakend geheel met vaste taken, rechten, plichten, bevoegdheden. Het idee van discretionaire bevoegdheden dat zo bepalend is geweest voor het bestuursrecht past niet goed bij de nieuwe verhoudingen. Er moet voortdurend gecommuniceerd en onderhandeld worden met anderen in plaats van over vrije ruimtes te beschikken waarin een bestuur oordeelt en beslist. Communicatie is het nieuwe toverwoord, aldus de auteurs.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): I.C. van der Vlies, W. Witteveen

Verschijning: februari 1999

Archiefcode: AA19990078

bestuursrecht horizontalisering ontwikkeling

Staats- en bestuursrecht

Rode draad Milleniumrubriek