Van Berkels derdenbeslag


Hoge Raad 25 januari 1991, nr. 14108, ECLI:NL:HR:1991:ZC0122, RvdW 1991, 41 (Van Berkel/Tribosa)

In deze uitspraak die nog gewezen is ten tijde van het oude Burgerlijke Wetboek wordt ingegaan op de werking van het derdenbeslag op huurvorderingen bij vervreemding van het object waar de huur uit voortvloeit. De Hoge Raad oordeelt met verwijzing naar het destijds nieuwe art. 475b Rv dat een vervreemding van het object waar de vorderingen waar beslag op is gelegd uit voortvloeien geen invloed heeft op het beslag en dat dit in overeenstemming is met het destijds geldende recht. Ook het feit dat het object waar de huurvorderingen uit voortvloeien executoriaal verkocht is door de eerste hypotheekhouder doet hier niets aan af. In de noot wordt hier dieper op ingegaan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.L.P. Cahen

Verschijning: juni 1991

Archiefcode: AA19910498

Hoge Raad 25-01-1991 (ECLI:NL:HR:1991:ZC0122) zaaknummer: 14108

derdenbeslag executoriale verkoop NBW toekomstige huurtermijnen vordering uit huur

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrechtVermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie