Uitzondering of (hoofd)regel? De uitsluiting van hoger beroep en cassatie ex artikel 7:685 BW en de derde fase van de herziening burgerlijk procesrecht


De procedure betreffende de ontbinding wegens gewichtige redenen is een procedure waarbij grote financiële en menselijke belangen op het spel staan. Daarom zou tot de conclusie gekomen kunnen worden dan uitsluiting van hoger beroep en cassatie niet meer houdbaar is.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): B. de Vries

Verschijning: Juli 1999

Archiefcode: AA19990515

cassatie hoger beroep ontbinding partieel hoger beroep

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Overig Ars Aequi-prijswinnaarVerdieping Studentartikel