Toont alle 4 resultaten

Is de beperkte gemeenschap van goederen een verbetering voor ons huwelijksvermogensrecht?

T.J. Mellema-­Kranenburg

Post thumbnail

Op 19 april 2016 is wetsvoorstel 33987 betreffende het wettelijk stelsel van huwelijksvermogensrecht door de Tweede Kamer aangenomen. In dit wetsvoorstel wordt de algehele gemeenschap van goederen vervangen door een beperkte gemeenschap van goederen, waardoor goederen en schulden die echtgenoten bij het aangaan van het huwelijk hebben, buiten de gemeenschap blijven. Ook erfenissen en schenkingen vallen buiten de huwelijksgemeenschap. Is dit nieuwe stelsel een verbetering van ons huwelijksvermogensrecht?

Opinie | Opiniërend artikel
december 2016
AA20160937

maart 1992

Katern 42: Burgerlijk recht

S.D. Lindenbergh, B.E. Reinhartz, R. Smits, F.A. Steketee

juni 1999

Katern 71: Burgerlijk recht

E.M. Hoogervorst, H.H. Lammers, J.A.J. Peter, L. Reurich

Uitsluitingsclausule, ‘reprises’ en ‘récompenses’, kosten van de huishouding

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 5 april 2019, nr. 18/00548, ECLI:NL:HR:2019:504 Huwelijksvermogensrecht. Schenking onder uitsluitings­clausule (art. 1:94 lid 2 onder a BW oud) aan vrouw. Bedrag gestort op gemeenschappelijke bankrekening van man en vrouw en daarna uitgegeven aan diverse bestedingen, waaronder huishouding en consumptieve uitgaven. Heeft vrouw recht op vergoeding jegens de gemeenschap? Bewijslastverdeling.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2019
AA20190384

Toont alle 4 resultaten