Uitleg van exploten


Hoge Raad 14 december 2007, nr. C06/191HR, ECLI:NL:HR:2007:BB4765, LJN: BB4765, NJ 2008, 10

In de noot bij dit arrest wordt een uitlegvraag besproken die speelt in het burgerlijk procesrecht. In deze zaak was onduidelijk welke partij hoger beroep had ingesteld. De annotator gaat in op de bevoegdheid om een rechtsmiddel in te zetten, de wilsvertrouwensleer en de uitleg van exploten.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.B. Krans

Verschijning: april 2008

Archiefcode: AA20080286

Hoge Raad 14-12-2007 (ECLI:NL:HR:2007:BB4765) zaaknummer: C06/191HR

bevoegdheid exploot hoger beroep rechtsmiddelen uitleg

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie