Uitleg van een boetebeding en matiging van contractuele boete: de letter of de geest van het contract?


Hoge Raad 11 februari 2000, nr. C98/196HR, ECLI:NL:HR:2000:AA4779, NJ 2000, nr. 277, (Kok/Schoor (rattenbestrijding))

In deze noot bij dit arrest wordt ingegaan op de werking van het boetebeding en eventuele matiging op grond van de billijkheid.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.M. van Dunné

Verschijning: april 2001

Archiefcode: AA20010251

Hoge Raad 11-02-2000 (ECLI:NL:HR:2000:AA4779) zaaknummer: C98/196HR

boetebeding contractsvrijheid matiging redelijkheid en billijkheid

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie