Uitdijende strafbaarheid van onzedelijk handelen


In de afgelopen eeuw en daarna zijn steeds meer zedenmisdrijven in het Wetboek van Strafrecht opgenomen. Sommige formuleringen zijn intussen weer zó veranderd dat de rechter meer interpretatieruimte heeft gekregen. Het slachtofferbelang weegt vaak zwaar, in weerwil van het strikte legaliteitsbeginsel van artikel 1 lid 1 Sr.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C. Kelk

Verschijning: juni 2015

Archiefcode: AA20150520

Metajuridica RechtsplegingStrafrecht en criminologie Strafrecht

Rode draad Rechtsvorming door de Hoge Raad