Uitdaging nummer één voor Straatsburg: de werklast omlaag

Een striktere toepassing van artikel 35 lid 1 EVRM, een passende oplossing voor de te hoge werkdruk van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens?


Dit artikel behandeld het grote probleem van de groeiende werklast voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.R. Kranenborg

Verschijning: april 2002

Archiefcode: AA20020218

35 EVRM Europees Hof voor de Rechten van de Mens Straatsburg werklast

Internationaal Europees en buitenlands recht

Verdieping Studentartikel