Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Toont alle 8 resultaten

ECHR case files (Digitaal boek)

The case files of the lawyer and of the intervener before the European Court of Human Rights

L.R. Glas

Post thumbnail This Ars Aequi Procesdossier (Case Files) describes the application and intervention procedure before the European Court of Human Rights. Relying on real case files, it is explained step by step how an actual procedure develops.

9789492766007 - 15-08-2017

Eerlijk proces en tuchtrechtelijke procedures

F.P. Ölçer

Post thumbnail In deze bijdrage wordt de verhouding tussen het eerlijk procesrecht zoals gewaarborgd in artikel 6 EVRM en tuchtrechtelijke procedures geduid en geproblematiseerd. Besproken wordt hoe het eerlijk procesrecht en tuchtrechtelijke procedures beide variabele en complexe noties betreffen, waardoor de positionering van de laatste in het eerlijk procesrecht, als niet uitdrukkelijk in de tekst van artikel 6 EVRM genoemde procedures, niet eenvoudig is.

Bijzonder nummer | Tuchtrecht
juli 2016
AA20160506

Individuele zaken, algemene praktijk van schendingen en de Straatsburgse geldingsdrang

In dit artikel wil de auteur belichten dat er bij een systematische schending van het EVRM een onduidelijkheid is met betrekking tot de taken van het Hof voor de Rechten van de Mens. De vraag is of het Hof elke schending apart moet behandelen of dat er een collectieve behandeling kan zijn, volgens auteur wordt hier tamelijk willekeurig gebruik van gemaakt.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2000
AA20000097

Macht en willekeur, of hoe het Europees Hof voor de Rechten van de Mens negen eisen voor kwalitatief goede wetgeving neerlegde

B. van der Sloot

Post thumbnail

Niet alleen het handelen van de uitvoerende macht en de consequenties daarvan voor de rechten van burgers, maar ook wetgeving als zodanig kan een schending van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens opleveren. Wetten moeten zo zijn opgesteld dat ze de kans op machtsmisbruik minimaliseren en burgers in staat stellen redelijkerwijs in te schatten hoe de uitvoerende macht zijn bevoegdheden wel of niet zal inzetten, dixit het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2021
AA20210337

Mr. S.K. Martens (1930-2001)

T. Schaper

Bijdrage van mr. T. Schaper over de voormalig president bij de Hoge Raad en rechter bij het EHRM mr. S.K. (Sibrand) Martens.

Perspectief | Ars Longa Vita Brevis
april 2001
AA20010220

Procedurele toetsing, het EHRM en rechtseenheid en diversiteit

L.M. Huijbers

Post thumbnail

Bij de beoordeling van materiële rechten richt het EHRM zich steeds vaker op de kwaliteit van de nationale besluitvormingsprocedure. Zo ook in de Garib-uitspraak tegen Nederland waarbij het oordeelde over de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek. Maar wat houdt deze ‘procedurele trend’ nou eigenlijk precies in? En, hoe verhoudt het zich tot de taakstelling van het EHRM om de EVRM-rechten te beschermen en de noodzaak van het respecteren van sommige verschillen tussen staten? Deze bijdrage gaat nader in op deze vragen.

Rode draad | Rechtseenheid
januari 2018
AA20180077

Tijd voor externe controle op de mensenrechten binnen de Europese Unie?

De (niet) toetreding van de EU tot het EVRM

A. Lazowski, R.A. Wessel

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft het ontwerpverdrag over toetreding van de EU tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden afgewezen. Het Hof van Justitie ziet nog veel problemen met betrekking tot een externe controle op het EU-beleid. De vraag is echter of de Unie deze controle langzamerhand niet zou moeten aandurven.

Opinie | Opiniërend artikel
september 2015
AA20150674

Uitdaging nummer één voor Straatsburg: de werklast omlaag

Een striktere toepassing van artikel 35 lid 1 EVRM, een passende oplossing voor de te hoge werkdruk van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens?

H.R. Kranenborg

Dit artikel behandeld het grote probleem van de groeiende werklast voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Verdieping | Studentartikel
april 2002
AA20020218

Toont alle 8 resultaten