De (on)mogelijkheid van sharia in Nederland

UCERF 9 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


Deze bijdrage stelt de (On)mogelijkheid van sharia in Nederland ter discussie. Over de vraag wat onder de sharia moet worden verstaan bestaan veel misverstanden. Volgens Maurits Berger is het concept ‘sharia’ rijk aan begrippen, interpretaties en vormen. Vanuit het Nederlandse perspectief bezien behelst de sharia enerzijds regels die betrekking hebben op de relatie tussen de gelovige en God, en anderzijds de regels tussen de gelovigen onderling. Volgens het juridische perspectief is alleen de tweede categorie als ‘recht’ te beschouwen, terwijl de eerste categorie valt onder godsdienst. Vanuit islamitisch perspectief vallen beide echter onder de noemer ‘sharia’. Vervolgens rijst de vraag of de regels van de sharia in Nederland kunnen worden toegepast. In internationale gevallen kan daarvan sprake zijn als de conflictregels een buitenlands recht aanwijzen waar de sharia geldt. De toepassing ervan moet echter de toets van de openbare orde doorstaan, en niet alle sharia regels voldoen hieraan. Toch kunnen we de gehele sharia niet over een kam scheren en in alle gevallen de openbare orde inroepen. Berger bespreekt of er shariaregels zijn die inpasbaar zijn in het Nederlandse familierecht en op welke terreinen dit mogelijk zal zijn.


Verschijningsvorm: UCERF (download pdf)

Auteur(s): M.S. Berger

Archiefcode: UCERF2015069

islamitisch familierecht sharia

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrechtOverige Islamitisch recht