Invloed van migratierecht op internationaal familierecht en andersom

UCERF 5 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


Zowel bij het rechtsgebied internationaal familierecht als bij dat van immigratierecht ligt de ontstaansgrond in internationale grensoverschrijding door mensen. Hoewel aan deze twee rechtsgebieden heel verschillende uitgangspunten ten grondslag liggen, kunnen zij door dat gemeenschappelijke aspect elkaar in sommige toepassingen raken en zelfs met elkaar in conflict komen. Om de onderlinge verhouding van immigratierecht en internationaal familierecht, onderdeel van het internationaal privaatrecht (ook wel ipr) te begrijpen is het nuttig te zien wat de kenmerkende onderliggende probleemstellingen van die rechtsgebieden zijn.