Trots op Nederland

Beantwoording rechtsvraag (336) erfrecht


Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het erfrecht waarbij aan de orde komt hoe het mogelijk is om te achterhalen of iemand een testament heeft, de controleplicht van de notaris ten aanzien van de laatste wil van de erflater, het aanvechten van een testament en het berekenen van het erfdeel van de erfgenamen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F.J. Fernhout

Verschijning: februari 2009

Archiefcode: AA20090136

controle erfdeel laatste wil nalatenschap testament

Burgerlijk recht Erfrecht

Perspectief Rechtsvraag