Tribonianus, de verguisde architect van het recht


Tribonianius is niet erg bekend en ook niet erg bemind, maar hij verdient beter, zo vindt Egbert Koops. Justinianus en het Romeinse recht hebben heel veel te danken aan de tomeloze inzet van Tribonianus.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E. Koops

Verschijning: mei 2022

Archiefcode: AA20220423

Codex codificatie Digesten Instituten juristenrecht Justinianus keizerrecht tekstbederf Tribonianus wetboek

Metajuridica Romeins recht

Perspectief Column