Towards a European Law School?


In dit artikel wordt ingegaan op een conferentie gehouden ter ere van het tweede lustrum van de Maastrichtse rechtenfaculteit komen de vragen aan de orde of het wenselijk is om te komen tot een `European Law School´ en of er voldoende `ius commune´ is om het curriculum te vullen. In het artikel wordt betoogd dat dat een European Law School geen bestaansrecht heeft.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L. van Binnebeke, R. Smith

Verschijning: april 1992

Archiefcode: AA19920204

European Law School gezamenlijk recht ius commune nationaal recht rechtsvergelijking

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Perspectief Perspectiefartikel