Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond

De beheersbevoegdheid van de hypotheekhouder in rechtshistorisch en rechtsvergelijkend perspectief

R. Bobbink

Dit artikel gaat over het recht van pandgebruik: de bevoegdheid tot gebruik, beheer en vruchttrekking van een zekerheidsobject door de zekerheidsgerechtigde. De auteur beschouwt de ontwikkeling en toepassing van deze rechtsfiguur op onroerende zaken, vanaf het Romeinse recht tot het heden. De inzichten uit deze historische rechtsvergelijking bieden inspiratie bij de uitleg van de beheersbevoegdheid van de hypotheekhouder in het geldende Nederlandse recht.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
December 2021
AA20211141

Driemaal schatvinding in Frankrijk

J.E. Jansen

Post thumbnail

Eeuwenlang was het door keizer Justinianus in de zesde eeuw gecodificeerde Romeinse privaatrecht de belangrijkste civielrechtelijke bron die iedere jurist in Europa bestudeerde. Daarvan bleef met de komst van de codificaties echter weinig over en stelde rechtswetenschappers voor de taak het Europese, Romeinse karakter van hun stiel te behouden door de blik over de landsgrenzen te werpen. Dat gebeurt ook in deze amuse: we kijken over de Franse grens, naar rechtspraak over schatvinding.

Opinie | Amuse
April 2022
AA20220254

Eigen schuld. Een historische en rechtsvergelijkende studie

E.G.D. van Dongen

Post thumbnail

Emanuel van Dongen promoveerde op 18 juni 2013 aan de Universiteit Maastricht met het proefschrift ‘Contributory Negligence. A Historical and Comparative Study’. In dit artikel schrijft hij waar zijn stellingen in de kern op neerkomen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Mei 2014
AA20140398

December 2006

Katern 101: Rechtsgeschiedenis

C.J.H. Jansen

Maart 1994

Katern 50: Rechtsgeschiedenis

J.H.A. Lokin

Juni 1994

Katern 51: Rechtsgeschiedenis

C.J.H. Jansen

September 1994

Katern 52: Europees privaatrecht

M.W. Hesselink

December 1994

Katern 53: Europees privaatrecht

M.W. Hesselink

September 1996

Katern 60: Rechtsgeschiedenis

J.H.A. Lokin

Juni 2000

Katern 75: Rechtsgeschiedenis

C.J.H. Jansen

September 2000

Katern 76: Rechtsgeschiedenis

J.H.A. Lokin

September 2001

Katern 80: Rechtsgeschiedenis

J.H.A. Lokin

Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond