Toga en academie


In het kader van de discussie, die al enkele malen in Ars Aequi is beschreven, of HBO-juristen toegang moeten krijgen tot togaberoepen, werpt Kinneging de vraag op wat er verstaan moet worden onder een academische opleiding die op dit moment de enige toegang is tot een togaberoep. Kinneging gaat daarbij in op het ‘willen weten’ en afstand nemen van de praktijk om deze juist beter te begrijpen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.A.M. Kinneging

Verschijning: November 2008

Archiefcode: AA20080834

academische opleiding HBO-rechten praktijk praktische wijsheid togaberoepen

Verdieping Studentartikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.