Toont alle 5 resultaten

Civiel effect ter discussie?

A.M. Hol

Post thumbnail

Is het nog van deze tijd om de toegang tot de togaberoepen afhankelijk te maken van de strikte voorwaarden die volgens het huidige Convenant civiel effect gelden voor het verkrijgen van dit civiel effect? Moeten advocatuur, notariaat en rechtspraak niet net zo goed openstaan voor mensen met een andere dan juridische vooropleiding? In deze bijdrage wordt getracht op deze principiële vragen een antwoord te geven.
 

Perspectief | Perspectiefartikel
juni 2018
AA20180548

De hbo-juristen en de togaberoepen

G. Hupperetz

Post thumbnail In dit artikel pleit de auteur voor een grotere waardering voor hbo-juristen. Volgens de auteur kunnen hbo-juristen die daarna een master hebben gevolgd aan de universiteit in de veranderende juridische praktijk goed gebruikt worden.

Opinie | Opiniërend artikel
oktober 2008
AA20080754

Is er plaats voor hbo-juristen in de advocatuur?

R.C.H. van Otterlo

De redactie van Ars Aequi heeft de auteur gevraagd een artikel te schrijven over de toegang tot de togaberoepen voor hbo-juristen. Aan dat verzoek heeft de auteur graag willen voldoen. De bijdrage die u hier aantreft zal in het bijzonder gericht zijn op de advocatuur.

Verdieping | Studentartikel
september 2008
AA20080659

To be or not to be

Over hbo-juristen, (g)een toga en wat ze eigenlijk zouden moeten doen

E. van de Luytgaarden

Post thumbnail Slotartikel over de verschillen tussen HBO- en WO-juristen waarbij de auteur met name de meningen van de eerdere auteurs analyseert en zijn eigen visie hier op loslaat.

Opinie | Opiniërend artikel
december 2008
AA20080912

Toga en academie

A.A.M. Kinneging

Post thumbnail In het kader van de discussie, die al enkele malen in Ars Aequi is beschreven, of HBO-juristen toegang moeten krijgen tot togaberoepen, werpt Kinneging de vraag op wat er verstaan moet worden onder een academische opleiding die op dit moment de enige toegang is tot een togaberoep. Kinneging gaat daarbij in op het 'willen weten' en afstand nemen van de praktijk om deze juist beter te begrijpen.

Verdieping | Studentartikel
november 2008
AA20080834

Toont alle 5 resultaten