Toont alle 7 resultaten

De hbo-jurist en zijn maatschappelijke taken

E. van de Luytgaarden

De hbo-jurist komt er aan. Een afgestudeerde juridische bachelor die is opgeleid aan één van de hogescholen die ons land rijk is. Deze jurist wordt gezien als een nieuw fenomeen in het beroepenveld waar het recht een rol speelt. Een zogenaamde ‘nieuwe rechtspleger’. De vraag die de Utrechtse onderzoeksgroep ‘beroepsuitoefening juridische bachelors’ bezighoudt is: welke bagage moet de hbo-jurist hebben om een stevige positie in de arbeidsmarkt te verwerven? Of: welke maatschappelijke ontwikkelingen rechtvaardigen de komst van deze nieuwe beroepsgroep? Met andere woorden: wat zijn de maatschappelijke taken van de hbo-jurist? Ik behandel hier twee ontwikkelingen die licht kunnen laten schijnen op de maatschappelijke functie van de hbo-jurist: de juridisering en het gebrek aan geluksbeleving.

Perspectief | Perspectiefartikel
september 2006
AA20060675

De hbo-juristen en de togaberoepen

G. Hupperetz

Post thumbnail In dit artikel pleit de auteur voor een grotere waardering voor hbo-juristen. Volgens de auteur kunnen hbo-juristen die daarna een master hebben gevolgd aan de universiteit in de veranderende juridische praktijk goed gebruikt worden.

Opinie | Opiniërend artikel
oktober 2008
AA20080754

Hbo-rechten is volwassen, tijd voor een Netflix-serie?

Over beroepsproducten, preventive law en morele kennis

E. van de Luytgaarden

Post thumbnail Hbo-rechten als volwaardig juridische opleiding bestaat 18 jaar. In dit artikel wordt stilgestaan bij de kern van de opleiding en ook bij drie uitdagingen waar de opleiding voor staat. Die uitdagingen zijn verdere implementatie van beroepsproducten in de opleiding, focussen op preventive law door te werken aan juridische gezondheid en het voorkomen van conflicten en het verdiepen van de morele kennis en vaardigheden van hbo-juristen. Met deze stappen wordt de profilering van de hbo-juristen in de samenleving versterkt.

Perspectief | Perspectiefartikel
september 2020
AA20200830

Is de hbo-jurist welkom?

E. van de Luytgaarden

Een onderzoek naar de hbo-jurist, is hij welkom op de arbeidsmarkt en welke bagage draagt hij met zich mee.

Perspectief | Perspectiefartikel
januari 2006
AA20060075

Nawoord bij Reactie op ‘Is de hbo-jurist welkom’

E. van de Luytgaarden

Van de Luytgaarden vindt dat de opleiding hbo-rechten een kans moet worden gegeven. Hij betoogt dat door de opleiding hbo-rechten de universitaire variant en de SJD-opleiding zichzelf aan het bekwamen zijn en hogere kwaliteitseisen stellen.

Opinie | Reactie/nawoord
mei 2006
AA20060355

Reactie op ‘Is de hbo-jurist welkom?’

H. Jansen

Jansen betoogt dat afgestudeerden SJD'ers geen jurist zijn, ook niet op hbo-niveau, maar dat zij een geheel eigen functie vervullen. Jansen vraagt zich af of hbo-juristen van de opleiding hbo-rechten nodig zijn op de arbeidsmarkt.

Opinie | Reactie/nawoord
mei 2006
AA20060354

Toga en academie

A.A.M. Kinneging

Post thumbnail In het kader van de discussie, die al enkele malen in Ars Aequi is beschreven, of HBO-juristen toegang moeten krijgen tot togaberoepen, werpt Kinneging de vraag op wat er verstaan moet worden onder een academische opleiding die op dit moment de enige toegang is tot een togaberoep. Kinneging gaat daarbij in op het 'willen weten' en afstand nemen van de praktijk om deze juist beter te begrijpen.

Verdieping | Studentartikel
november 2008
AA20080834

Toont alle 7 resultaten