Stelselherziening en de oudere werkloze werknemer


In onderstaand artikel ga ik in op enkele veranderingen die de stelselherziening teweeg heeft gebracht voor oudere werkloze werknemers. Van de vele onderwerpen die zich tot een vergelijking met de oude werkloosheidswetten lenen, zal ik mij er tot een drietal beperken. Als eerste wil ik de uitkeringsduur bespreken. Vervolgens komt de aftrek van een mogelijk getroffen afvloeiingsregeling aan de orde. Tenslotte wil ik bespreken of de dagen waarover formeel recht bestaat op een uitkering, die echter om wat voor reden dan ook niet genoten wordt, meetellen voor de uitkeringsduur. In dit drietal treden duidelijke verschillen naar voren tussen de oude en de nieuwe wetten, waar het de positie van oudere werkloze werknemers aangaat.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): I. Straathof

Verschijning: oktober 1988

Archiefcode: AA19880691

afvloeiingsregeling ouderenrecht uitkeringsdagen werkloosheidsuitkering werknemer

Sociaal-economisch recht Sociaal recht

Bijzonder nummer Ouderenrecht