Spontane vernietiging van bouwvergunningen


Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 20 november 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AF0834, nrs. 200106021/1 en 200201516/1, AB 2003, 1 en 2 m.nt. dG.

Spontane vernietiging bouwvergunning, verlening bouwvergunning in strijd met de wet; toetsing aan criteria voor hanteren vernietigingsbevoegdheid; wetenschap bij bouwer van onrechtmatige vergunningverlening.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F.C.M.A. Michiels

Verschijning: maart 2003

Archiefcode: AA20030196

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 20-11-2002 (ECLI:NL:RVS:2002:AF0828) zaaknummer: 200106021/1, 200201516/1,
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 20-11-2002 (ECLI:NL:RVS:2002:AF0834) zaaknummer: 200106021/1, 200201516/1

formele rechtskracht rechtszekerheid verlenging vergunning in strijd met de wet vernietiging

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie