Toont alle 8 resultaten

Criminele organisaties

H.K. ter Brake

Kort opiniërend artikel over de criminele organisatie in het algemeen en de organisatie die zich met drugshandel bezighoudt in het bijzonder.

Opinie | Opiniërend artikel
november 1994
AA19940732

De symbolische betekenis van de nieuwe euthanasiewet

J.P. de Haan

Veel voor- én tegenstanders van de nieuwe euthanasiewet denken dat euthanasie voorheen slechts gedoogd werd, maar dat het nu gelegaliseerd is. In werkelijkheid verandert deze wet echter, inhoudelijk gezien, zowel feitelijk als juridisch weinig aan de reeds bestaande situatie. Een belangrijk doel van de wet is dat artsen euthanasie in een groter aantal gevallen melden, opdat de maatschappelijke controle op de euthanasiepraktijk vergroot wordt. Het is echter zeer twijfelachtig of de enkele symbolische betekenis van deze wet tot een grotere meldingsbereidheid zal leiden.

Opinie | Opiniërend artikel
november 2001
AA20010882

Drugs: grensverleggend!

C. Hupkes, F.J. van Ommeren

Redactioneel artikel waarin wordt ingegaan op de legalisering van drugs, die volgens de auteurs de met drugs gepaard gaande criminaliteit ernstig zal doen verminderen. Daarvoor is wel een mentaliteitsverandering vereist waarna er tegen drugs op dezelfde wijze wordt aangekeken als tegen alcohol en tabak.

Opinie | Redactioneel
juli 1988
AA19880426

Drugsverbod: waarom?

R. Dufour

In dit opiniërende artikel wordt ingegaan op legalisering van het drugsverbod. De auteur onderbouwt zijn mening met cijfers en feiten uit de wetenschap.

Opinie | Opiniërend artikel
juli 1994
AA19940510

Gedogen: oplossing of bezweringsformule?

I. Giesen, P. Kreijger

Redactioneel artikel waarin in wordt gegaan op het Nederlandse gedoogbeleid ten aanzien van prostitutie en soft drugs gebruik.

Opinie | Redactioneel
juni 1995
AA19950451

Nawoord op bovenstaande reactie

R. Dufour

Nawoord van de oorspronkelijke auteur op een reactie op zijn artikel waarin hij tegenargumenten geeft tegen de bezwaren van de auteur op het afschaffen van het drugsverbod.

Opinie | Reactie/nawoord
december 1994
AA19940801

Reactie op ‘Drugsverbod: waarom?’

R. Groen

Reactie op een eerder in Ars Aequi verschenen artikel over afschaffing van het verbod op drugs om op die manier de criminaliteit tegen te gaan.

Opinie | Reactie/nawoord
december 1994
AA19940800

Sluiting koffieshop

C.A.J.M. Kortmann

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 15 januari 2001, ECLI:NL:RVS:2001:AA9718, nr. 200002818/1, AB 2001, 71, m.nt. J.G. Brouwer/A.E. Schilder In deze noot bij deze uitspraak wordt ingegaan op het ambt van burgemeester, de vervulling daarvan en de bevoegdheden.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2001
AA20010468

Toont alle 8 resultaten