Selectieve belastingmaatregelen


Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) (Grote Kamer) 21 december 2016, ECLI:EU:C:2016:981, gevoegde zaken C-20/15 P (Commissie/World Duty Free Group (voordien Autogrill España SA)) en C-21/15 P (Commissie/Banco Santander SA en Santusa Holding SL)
Vernietiging van de arresten van het Gerecht EU van 7 november 2014, T-219/10 en T-399/11

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.J. Slot

Verschijning: juni 2017

Archiefcode: AA20170539

Hof van Justitie Europese Unie 21-12-2016 (ECLI:EU:C:2016:981) zaaknummer: C-20/15 P

107 VWEU belastingmaatregel selectiviteit Spanje staatssteun

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie