Seksuele intimidatie op de werkplek (Digitaal boek)


Seksuele intimidatie op de werkplek bestaat zo lang vrouwen deelnemen aan betaalde arbeid. Het is een verschijnsel waar maar moeilijk vat op is te krijgen: schaamte en angst hebben eeuwenlang de deksel op de doofpot gehouden. Dankzij de vrouwenbeweging is sinds het eind van de jaren zeventig dit probleem bespreekbaar geworden. Daarmee is aan het licht gekomen hoe veelvuldig het voorkomt dat vrouwen worden lastig gevallen op hun werk en dat daardoor grote aantallen vrouwen ernstig worden belemmerd om in vrijheid en rust beroepswerkzaamheden te verrichten. Deze juridische gids Seksuele intimidatie op de werkplek bevat een overzicht van van de bestaande regelgeving en jurisprudentie op dit terrein, gecombineerd met een praktische handleiding voor het opstellen van beleid en het instellen van een klachtenregeling. Het Clara Wichmann Instituut, het expertisecentrum voor vrouwen en recht te Amsterdam, heeft het initiatief tot deze uitgave genomen.


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Digitale uitgaven (download pdf)

Auteur(s): H.M.T. Holtmaat

1e druk 2001

ISBN: 9789069163543

Pagina's: 249

seksuele intimidatie

Sociaal-economisch recht ArbeidsrechtStrafrecht en criminologie

Alle uitgaven Digitale uitgaven Diversen

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.