Securitel-herstelwetgeving


In deze bijdrage wordt ingegaan op de totstandkoming van de Securitel-herstelwetgeving die na de Securitel-affaire nodig was.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T.C. Borman

Verschijning: april 1998

Archiefcode: AA19980287

autonomie wetgever belemmering Europa vrij verkeer van goederen wetgeving

Internationaal Europees en buitenlands recht

Annotaties en wetgeving Wetgeving