Scholing met behoud van werkloosheiduitkering


Scholing kan in veel gevallen de kansen van werklozen op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroten. In dit artikel staat de vraag centraal, in welke gevallen en onder welke voorwaarden scholenden hun werkloosheidsuitkering kunnen behouden. De oude en de nieuwe Werkloosheidswet worden op dit punt met elkaar vergeleken. Naar de mening van de auteur heeft de nieuwe wet tot op heden geen verbetering gebracht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A. van Horne

Verschijning: juli 1990

Archiefcode: AA19900423

arbeidsmarkt flexibilisering omscholing plichten scholing werkloosheid

Sociaal-economisch recht ArbeidsrechtSociaal recht

Verdieping Studentartikel