Toont alle 7 resultaten

Een dag uit het leven van een kantonrechter

F. Visser

Wat is het nu zoal wat een kantonrechter doet? Dit artikel behandelt een willekeurige dag uit het leven van een kantonrechter en laat de dagelijkse beslommeringen zien.

Opinie | Amuse
juni 2007
AA20070485

Juridische masteropleidingen te kust en te keur

H.K. Elzinga

Post thumbnail Willen rechtenstudenten beter worden voorbereid op een onzekere, toekomstige arbeidsmarkt? Of brengt de financiering van universitair onderwijs mee dat juridische faculteiten dingen naar de gunst van de studenten? Hoe kan de toename in aantal en diversiteit van juridische masteropleidingen worden gewaardeerd?

Perspectief | Perspectiefartikel
januari 2019
AA20190080

Reactie op ‘Is de hbo-jurist welkom?’

H. Jansen

Jansen betoogt dat afgestudeerden SJD'ers geen jurist zijn, ook niet op hbo-niveau, maar dat zij een geheel eigen functie vervullen. Jansen vraagt zich af of hbo-juristen van de opleiding hbo-rechten nodig zijn op de arbeidsmarkt.

Opinie | Reactie/nawoord
mei 2006
AA20060354

Rechtenstudie.nl

C. Rijckenberg

In deze bijdrage wordt ingegaan op de voor rechtenstudenten interessante website: www.rechtenstudie.nl.

Overig | Website
september 2003
AA20030701

Scholing met behoud van werkloosheiduitkering

A. van Horne

Scholing kan in veel gevallen de kansen van werklozen op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroten. In dit artikel staat de vraag centraal, in welke gevallen en onder welke voorwaarden scholenden hun werkloosheidsuitkering kunnen behouden. De oude en de nieuwe Werkloosheidswet worden op dit punt met elkaar vergeleken. Naar de mening van de auteur heeft de nieuwe wet tot op heden geen verbetering gebracht.

Verdieping | Studentartikel
juli 1990
AA19900423

Van opleiding notarieel recht tot notaris

W.G. Huijgen

Een Notaris uit de praktijk doet uit de doeken wat het inhoudt om notaris te zijn, waarom je ervoor zou moeten kiezen en waar je op moet letten als je voor de keuze staat om een notarile opleiding te doen.

Perspectief | Perspectiefartikel
juni 2007
AA20070543

Vrij verkeer(d)

L. van Langen, A.M. Overheul

Europese lidstaten hebben steeds minder controle over de toegang tot hun arbeidsmarkten. Recentelijk heeft het Hof van Justitie beslist dat de tewerkstellingsvergunning die wordt vereist voor vreemdelingen die via een inleenconstructie werkzaam zijn in Nederland, een ongerechtvaardigde beperking vormt op de vrijheid van diensten. Zijn de zorgen van minister Asscher over oneerlijke concurrentie en sociale bescherming van werknemers op zijn plaats?

Opinie | Redactioneel
april 2015
AA20150251

Toont alle 7 resultaten