Sandertoys verbindt

Rechtsvraag (341) Intellectuele eigendomsrecht


Stuur je antwoord op deze rechtsvraag vóór 22 juli 2011 naar Sander Gellaerts, s.l.gellaerts@uvt.nl. De beantwoording van de rechtsvraag zal worden geplaatst in het novembernummer 2011. De beste student-inzender wordt beloond met een geldprijs van € 50, plus een keuze uit het Ars Aequi Libri-fonds. Andere serieuze inzenders mogen een keuze maken uit genoemd fonds. De inzenders wordt verzocht om aan te geven aan welke universiteit zij studeren, in welke studierichting en in welk jaar.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S.L. Gellaerts

Verschijning: juni 2011

Archiefcode: AA20110484

beschermingsregime intellectuele eigendom

Burgerlijk recht

Perspectief Rechtsvraag