huwelijksrecht

Toont alle 4 resultaten

Derdenbescherming in het huwelijksvermogensrecht: rechtsvergelijkingen

M. Veira

In dit artikel bij de Rode draad 'Onder doctoren' wordt door Monique Veira, Universiteit van Suriname, ingegaan op het proefschrift van haar promoter Reinhartz. Het proefschrift van Reinhartz was rechtsvergelijkend. Veira vergelijkt de bevindingen in het proefschrift wat betreft het huwelijksvermogensrecht met het recht in Suriname.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2008
AA20080474

Het Haags Huwelijksverdrag van 1978 in Nederland

C. Joustra

In dit artikel wordt het Haags Huwelijksverdrag van 1978 (Verdrag Conflictenrecht Huwelijk (VCH)) besproken en de daarbij behorende invoeringswet (Wet conflictenrecht huwelijk (WCH)). In het verdrag en de daarbij behorende wet wordt geregeld in hoeverre mensen in het buitenland kunnen trouwen en volgens welk recht dit gebeurt. Ook wordt de erkenningsvraag van in het buitenland gesloten huwelijken geregeld. In dit artikel wordt de totstandkoming en inhoud van het verdag besproken. Daarna komt de werking van het verdrag voor Nederland aan de orde. Vervolgens komen Zwitserland en Duitsland nog aan bod. Tenslotte wordt er nog uitgebereid commentaar geregeld om de regeling in het verdrag en de uitwerking ervan.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 1989
AA19890261

Recht en cultuur

Open brief van C.W. Maris aan A.F. Paula

C.W. Maris, A.F. Paula

Briefwisseling van Maris en Paula in het kader van de Rode draad 'Recht & Ethiek' waarbij het Antilliaanse huwelijksrecht aan de orde komt. Maris vraagt zich af of in de Nederlandse Antillen het liberale systeem van het Nederlandse vasteland moet worden ingevoerd. Hij legt vier verschillende gevallen voor waaruit wel of geen invoering geconcludeerd kan worden. Paula gaat in op de voor en nadelen van versoepeling van het huwelijks- en echtscheidingsrecht op de Nederlandse Antillen en de discussie over het homohuwelijk aldaar.

Opinie | Opiniërend artikel | Overig | Rode draad | Recht en ethiek
december 1998
AA19980960

Samenlevingsvormen en de wetgever

M. van Hoeken

In dit artikel wordt ingegaan op de verschillende samenlevingsvormen die bestaan in de Nederlandse samenleving. Waar vroeger alleen het huwelijk de enige gelegitimeerde was, bestaan er tegenwoordig veel meer. In dit artikel worden deze samenlevingsvormen, haar kenmerken en haar rechtsgevolgen besproken. Er wordt gekeken vanuit het privaat recht en sociaal zekerheidsrecht. Ook worden de gesignaleerde problemen besproken alsmede een mogelijk registratiesysteem en de aanpassing van het huwelijksrecht.

Verdieping | Studentartikel
februari 1993
AA19930078

Toont alle 4 resultaten