Redelijkheid en billijkheid in kapitaalvennootschappen. Beschouwingen rond aandeelhouders en bestuurders in rechtsvergelijkend perspectief


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M. Koelemeijer

Verschijning: Maart 2000

Archiefcode: AA20000209

Literatuur Proefschriftbijdrage