Toont alle 8 resultaten

Beantwoording rechtsvraag (175) familie-en jeugdrecht

K. Blankman

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het familie- en jeugdrecht waarbij een aantal morele dilemma´s aan de orde komen. Onder meer komt de onder curatele stelling, handelingsonbekwaamheid en vertegenwoordiging aan de orde. Ook komt het draagmoederschap en de erkenning van kinderen aan de orde.

Perspectief | Rechtsvraag
Mei 1988
AA19880335

Beantwoording rechtsvraag (234) casus voor eerstejaars

G.R. de Groot

Beantwoording van een rechtsvraag voor eerstejaars waarbij de onder curatele stelling in combinatie met algemeen verbintenissenrecht aan de aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
Oktober 1994
AA19940690

Bescherming van zwakkere personen, de zogenaamde personae miserabiles, in het familie(vermogens)recht, in het bijzonder het belang van het kind

J.J.M. Grapperhaus, A.J.M. Nuytinck

Post thumbnail In dit artikel komen de in het Nederlandse recht als handelingsonbekwaam aangewezen personen aan de orde, te weten de minderjarigen en de onder curatele gestelden. Bij de minderjarigen komt met name het begrip 'het belang van het kind' aan de orde. De regeling van de onder curatele gestelden komt een stuk korter aan de orde.

Verdieping | Verdiepend artikel
December 2008
AA20080861

Beschouwingen rond beschermingsbewind

M.Y. Nethe

De Wet Onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen voorziet in een bescherming van vermogensrechtelijke belangen van bejaarden. In welke gevallen kan met het instellen van het beschermingsbewind worden volstaan? Is in de toekomst aan curatele geen behoefte meer indien het mentorschap ten behoeve van meerderjarigen wordt ingevoerd?

Bijzonder nummer | Ouderenrecht
Oktober 1988
AA19880671

De bejaerde wezen

M. van der Vrugt

Bejaerde wezen is de term die Hugo de Groot gebruikt om de meerderjarige wilsonbekwamen aan te duiden. Hij en zijn tijdgenoot Antonius Matthaeus II zijn de auteurs van twee werken die bepalend zijn geweest voor de wijze waarop in het burgerlijk recht en in het strafrecht de positie van de bejaerde wees werd gezien ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Hun geschriften hebben echter niet alleen de na hen levende geleerden, maar ook de practici die de bejaerde wezen van de mondigen moesten onderscheiden, beïnvloed.

Overig | Rode draad | De positie van onbekwamen in het recht
September 1991
AA19910636

Rechtsvraag (175) familie- en jeugdrecht

Ouderlijke macht

K. Blankman

Rechtsvraag op het gebied van het familie- en jeugdrecht waarbij onder curatele stelling, de ouderlijke macht en de rechterlijke bevoegdheid aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
Januari 1988
AA19880060

Rechtsvraag (208) met betrekking tot wilsonbekwamen

M. Rood-De Boer

Rechtsvraag aan de hand van een casus behorend bij de rode draad 'De positie van onbekwamen in het recht'. In deze casus staat een wilsonbekwaamheid in het vermogensrecht centraal. De vraag is in hoeverre dat de wilsonbekwame zichzelf kan vertegenwoordigen, welke bevoegdheden zijn verzorgers hebben, welke organen nog meer betrokken zijn bij de bescherming van de belangen van de onbekwame.

Overig | Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | De positie van onbekwamen in het recht
September 1991
AA19910691

Rechtsvraag (234) casus voor eerstejaars

G.R. de Groot

Rechtsvraag speciaal voor eerstejaars op het gebied van het personenrecht waarbij een onder curatele stelling aan de orde is van een oude vrouw.

Perspectief | Rechtsvraag
Juni 1994
AA19940461

Toont alle 8 resultaten