Rechtsvraag (196) Europees milieurecht

Rode draad


Rechtsvraag behorende bij de rode draad ‘milieurecht’ waarbij ingegaan wordt op de Europese aspecten van het milieurecht. De vraag wordt gesteld in hoeverre de Nederlandse overheid nog kan ingrijpen bij afvalstoffenverwerking en -vervoer.