Rechtsvorming door prejudiciële vragen aan de Hoge Raad: een tussenstand


Sinds 1 juli 2012 kan de civiele feitenrechter gedurende een procedure een prejudiciële vraag voorleggen aan de Hoge Raad, om vervolgens, na beantwoording van die vraag, de onderliggende procedure verder af te kunnen ronden. De regeling heeft als doel een bijdrage te leveren aan de (tijdige) rechtsvorming door de civiele kamer van de Hoge Raad. In deze bijdrage wordt deze regeling geëvalueerd en maken wij tussentijds de balans op: bereikt de wet haar doel?

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): I. Giesen, A.M. Overheul

Verschijning: oktober 2015

Archiefcode: AA20150825

Burgerlijk recht Metajuridica Rechtspleging

Rode draad Rechtsvorming door de Hoge Raad