Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 70

de eenduidigheid van Bureau Land en Taal


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): K.E. Geertsema

Archiefcode: RV20130070

09-09-2013 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2013:1160) zaaknummer: 201211522/1/V1

asiel contra-expertise geloofwaardigheid positieve overtuigingskracht taalanalyse toetsing

Procedure